Medlemmer av Arkitekt- og Designrevyen 2022:

Fra øverst til venstre:
Eline Østlyngen Hanssen, Maria Rølland, Liv Linnea Bakka, Ingunn Nonstad Fornes, Sophia Marson Våpenstad
[revysjef], Marie Vølstad, Marie Fiedler Amlien, Galina Voitenko [pr-assistent]
Martin Adelsten Røsholm [sceneograf], Ole Martin Hamran, Hanna Lovise Nyby [regissør], Caroline Foss
Nersnæs, Theodora Sideridis, Malin Rød Tandberg [kosesjef], Ingvild Wik [kapellmester], Sigurd Veggum
Jiacheng Hua [økonomiansvarlig], Jennifer Qiu, Ylva Hui Kongstein-Kokkim [nestleder], Anne Jorun Røyland [inspisient]
Juliane Myrmo Osberg og Anneli Kolås [pr-ansvarlig]

Ikke tilstede på bildet: Annemarie Stabel, Erlend Brask Eriksen, Espen Samdal, Ine Lien, Inga Landsem, Ingvil
Haga, Jakob Halck Johannsen, Kaia Ingelill Aune, Kristine Wisting Ovenstad, Mathilde Monnier Thomas, Molly
Gibson [lyd- og lyssjef], Norun Kristine Kjerstad, Rakel Rønning Mandal, Solvor Tegnander

Styret og skuespillere

Styret til Arkitekt- og Designrevyen 2022 består av:
Martin Adelsten Røsholm [sceneograf], Molly Gibson [lyd- og lyssjef], Ylva Hui Kongstein-Kokkim [nestleder],
Jiacheng Hua [økonomiansvarlig], Sophia Marson Våpenstad [revysjef], Ingvild Wik [kapellmester], Malin Rød Tandberg [kosesjef],
Hanna Lovise Nyby [regissør], Anneli Kolås [pr-ansvarlig], Anne Jorun Røyland [inspisient]

Skuespillere:
Ole Martin Hamran
Hanna Lovise Nyby
Anneli Kolås
Anne Jorun Røyland
Juliane Myrmo Osberg

For å lese mer om de forskjellige undergruppene du kan være med i ADrevyen, er det bare å trykke på gruppebildene under:

Fra Arkitekt- og Designrevyen 2021:

Arkitekt- og Designrevyen er en fem år gammel studentrevy som består av arkitektstudenter og studenter fra industriell design ved NTNU i Trondheim. Hvert år setter setter gruppen opp en revy som normalt sett avholdes i slutten av februar. Sketsjer omhandler ofte student-, samfunns- og dagsaktuelle temaer.


Skuespillere

Rikke Skindlo

Fredrik Lundberg Paulsen

Sophie Sandaker

Rannveig Nyborg Carlsen

Herman Nordbrenden

Hanna Lovise Nyby

Gard Gundersen Sagbakken

Brage Haugli

Anna Tennøe Ekman

Kaja Linnea Teichroeb


Styret

Årets styre består av leder Nikolay Hjertaas, nestleder Magnhild Sandbakken, regissør Kaia Ingelill Mårtensson Aune, PR-ansvarlige Kristin Thorvik Thue og Fatin Radi, scenograf Ole Martin Hamran, kostymesjef Ingvil Haga, bandsjef Ola Singsdal, lyd-og lys sjef Eirik Schwencke Johnsbråten og kosesjef Julianne Hellum Hagen.


Undergruppene

Ledergruppen

Regiapparatet

PR-gruppen

Byggegruppen

Kostymegruppen

Kosegruppen

Lyd- og lysgruppen

Øvingsapparatet

Tekstforfatterne

Bandet