Har du spørsmål om revyen eller ønsker å komme i kontakt med oss?
Da kan du sende oss en mail på revy@broderskabet.no
Eller ta kontakt på facebook

Revyen er offisielt en undergruppe av Arkitektstudentenes Broderskab og et samarbeid med Leonardo linjeforening