Arkitekt- og Designrevyen 2021: RING RING!


Arkitekt- og Designrevyen 2020: Der sola aldri skinner


Arkitekt- og Designrevyen 2019: Manifesto


Arkitektrevyen 2018: Prosessen


Arkitektrevyen 2017: Anonyme arkitekter